ยินดีต้อนรับ [ เข้าสู่เว็บไซด์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ]
 
 

 
 

เอกสารเผยแพร่ ชุดที่ ๑

เอกสารเผยแพร่ ชุดที่ ๒

เอกสารเผยแพร่ ชุดที่ ๓

กิจกรรมกลุ่ม : ปฏิบัติการสำรวจทดลอง ศึกษาการแปรรูปและพัฒนาผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ ์ตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัย ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ่านต่อ..
สปอร์ตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ( จ.นนทบุรี ) คลิ๊ก!!

สปอร์ตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ( จ.ปทุมธานี ) คลิ๊ก!!

สปอร์ตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ( จ.พระนครศรีอยุธยา ) คลิ๊ก!!

สปอร์ตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ( จ.สระบุรี ) คลิ๊ก!!

หนังสือเวียน  ประกาศ             ดูทั้งหมดคลิ๊กที่นี่...........

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนามถวายพระพร

 

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
ชั้น 7 อาคาร 7 ชั้นศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร 035 742587,Email:OSM3.1@hotamil.